Układ zbiorowy

Jasno uregulowany i pewny

Aby nasze usługi były dla Ciebie jako pracownika i dla naszych klientów rzetelne i przejrzyste, jesteśmy od 2010 roku członkiem (iGZ) – Zrzeszenia Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej t.z. (towarzystwo zarejestrowane). W układzie zbiorowym, zawartym pomiędzy iGZ i Niemieckim Zrzeszeniem Zwiąków Zawodowych (DGB) zostały uregulowane nie tylko wynagrodzenie, ale również istotne warunki pracy. Oczywiście zastosowanie znajdują również stawki dodatków branżowych.

Układ zbiorowy iGZ/DGB