Często zadawane pytania

W czym mogę Państwu jeszcze pomóc?

ISP pobiera wyłącznie uzgodnioną godzinową stawkę rozliczeniową, która obejmuje wszystkie koszty pozapłacowe, takie jak składki na zabezpieczenie społeczne, wypadek choroby, urlop, itp. Dokumentacja świadcząca o przepracowanych godzinach przez użyczanego pracownika, podpisana przez Państwa jako klienta, stanowi wraz za stawką rozliczeniową podstawę naliczania kosztów objętych rachunkiem.

Co to jest umowa o użyczaniu pracowników tymczasowych?

Umowa o użyczaniu pracowników tymczasowych (AÜV) jest stosunkiem umownym pomiędzy agencją pracy tymczasowej a przedsiębiorstwem użytkownikiem, zawieranym w oparciu o podstawę prawną ustawy dot. odpłatnego użyczania pracowników tymczasowych (AÜG). Wymagane jest, aby umowa zawsze była sporządzana w formie pisemnej, w dwóch egzemplarzach. Zawarte są w niej wszystkie ważne rzeczy, takie jak np. pozwolenie na użyczanie pracowników tymczasowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, szczegóły dot. pracownika, jak kwalifikacje, nazwisko, godzinowa stawka rozliczeniowa oraz początek /w razie potrzeby też koniec okresu kierowania pracownika do wykonywania pracy tymczasowej.

Kto jest odpowiedzialny za instruktaż pracownika tymczasowego?

Ogólny instruktaż przeprowadzany jest przez nas, natomiast za instruktaż w Państwa przedsiębiorstwie dot. miejsca pracy, który należy przeprowadzić przed rozpoczęciem działań pracowniczych, są odpowiedzialni jako klient Państwo.

Co się dzieje, jeśli nie jestem zadowolony z pracownika tymczasowego?

W takim przypadku przekazujemy do Państwa dyspozycji natychmiast pracownika, którego profil bardziej odpowiada Państwa wymaganiom.

Co się dzieje, jeśli pracownik jest chory?

W takim przypadku zapewniamy natychmiast odpowiedniego pracownika zastępczego.

Mogę przejąć pracownika tymczasowego? Jak najbardziej. Zalety pracy tymczasowej polegają m. in. na możliwości poznania pracownika, a w przypadku sprawdzenia się go, mogą Państwo zaproponować mu umowę o pracę. Jeśli pracownik wyraża na to zgodę, bez uiszczania dodatkowej prowizji na rzecz naszego przedsiębiorstwa, może on zostać przejęty po upływie sześciu miesięcy.

W jaki sposób mogę zamówić u Państwa personel?

Im więcej mamy informacji dot. Państwa zapotrzebowania, tym lepiej jesteśmy w stanie mu sprostać. Prosimy o przesłanie nam drogą mailową możliwie jak najszczegółowsze informacje, ilu, na jak długo i posiadających jakie kwalifikacje pracowników Państwo potrzebują. Resztę omówimy telefonicznie lub podczas osobistej rozmowy w Państwa firmie