Usługa Master Vendor

Oferujemy Państwu możliwość skupienia się na Państwa kluczowych kompetencjach!

Mają Państwo regularnie wysokie zapotrzebowanie na pracowników, którzy są elastyczni i / lub którzy mają zostać włączeni do pracy w konkretnych projektach?

Zapewniamy całkowitą koordynację zarządzania i administrowania personelem z jednego źródła. Zadbamy na miejscu o sprawny przebieg wszystkich procesów związanych z kwestiami personelu.

Zarządzamy nie tylko dyspozycyjnością naszych własnych pracowników, ale również innych agencji pracy tymczasowej. W ten sposób mogą Państwo zwrócić się do nas jako tylko jednego partnera kontaktowego w odniesieniu do wszystkich kwestii dot.

⇒ planowania zapotrzebowania na personel

⇒ instruktażu i oceny pracowników

⇒ wdrożenia w kwestie związane z kontrolą obecności i wydajności