O firmie ISP

Na nas mogą Państwo liczyć!

Instore solutions personnel gmbh (ISP) jest związanym układem zbiorowym, działającym na terenie całych Niemiec, założonym w 2005 roku przedsiębiorstwem, które wyspecjalizowało się w zakresie dostaw usług HR, zatrudniającym obecnie około 1650 pracowników.

Skupiamy się nie tylko na elastycznym, lecz w szczególności na opartym o kryterium osiągnięć dostosowywaniu struktury personalnej naszych klientów do aktualnej liczby realizowanych zamówień w zakładzie klienta. Dlatego w kontaktach z naszymi pracownikami dot. kwestii układów zbiorowych kierujemy się absolutną powagą.

Pracownicy ISP otrzymują, co jest dla nas rzeczą oczywistą, zgodne z zapisami w układach zbiorowych umowy o pracę, zostają odpowiednio zaszeregowani i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z aktualnie obowiązującym układem zbiorowym pracy, regulującym wysokość wynagrodzenia.

U nas otrzymają Państwo wsparcie i będą ustawicznie kształceni.

 

 • Zgodne z przyjętymi zasadami wyłanianie pracowników w oparciu o przeprowadzone rozmowy
 • Wynagrodzenie według zapisów w układzie zbiorowym
 • Prawidłowe zaszeregowanie zgodne z układem zbiorowym
 • Gwarancja wykraczających poza układ zbiorowy świadczeń przy uwzględnieniu warunków prawa podatkowego
 • Zapewnienie regularnej opieki nad pracownikami, zarówno w zakładzie klienta, jak i poza jego obszarem
 • Cokwartalne rozmowy z pracownikami mające na celu ewaluację działań pracowniczych
 • Dumping cen, to nie my
 • Wspieranie działań na rzecz doskonalenia zawodowego
 • Nieuzasadnione stawianie przeszkód przy przejmowaniu pracownika – to nie nasz styl
  Układ zbiorowy